16 - Quản lý trạng thái các viên gạch

Ở bài trước, chúng ta đã vẽ các viên gạch lên canvas nhưng lại hard-code các giá trị nên không thể xử lý linh hoạt được về sau nếu như cần tính toán. Do đó, bài này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện refactor lại thông số các viên gạch.

Ngày lên sóng20 / 07 / 2018

Danh sách video

Trao đổi