15 - Vẽ các viên gạch lên canvas

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách tính toán, thiết kế và vẽ ma trận gạch lên trên canvas.

Ngày lên sóng18 / 07 / 2018

Danh sách video

Trao đổi