11 - Xử lý sự kiện từ bàn phím

Một phần cơ bản và quan trọng không kém khi lập trình Javascript trên web đó là cách xử lý sự kiện của người dùng. Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể cách nhận và xử lý sự kiện từ bàn phím để áp dụng vào game.

Ngày lên sóng16 / 07 / 2018

Danh sách video

Trao đổi