Sử dụng console để debug Javascript trên Google Chrome

Trong bài này, mình sẽ giới thiệu các bạn về console, một công cụ mà hầu như lập trình viên Javascript nào cũng nên biết để có thể phân tích và debug mã nguồn Javascript hiệu quả trên web.

Ngày lên sóng15 / 07 / 2018

Danh sách video

Trao đổi