Các thủ thuật sử dụng Google Chrome cho lập trình viên

Ở khóa học này, các bạn sẽ được học các mẹo, thủ thuật và các công cụ hữu ích khi lập trình.