Thủ thuật và bí kíp sử dụng IntelliJ IDEA

Chia sẻ các mẹo, bí kíp và thủ thuật sử dụng IntelliJ IDEA để lập trình một cách hiệu quả nhất.