Tạo trang web giáng sinh với HTML5 Canvas API và Javascript

Nhân dịp lễ giáng sinh, cùng nhau học lập trình web với HTML5 nhé.